ادامه عملیات ارتش اسرائیل در سراسر نوار غزه

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶