ادامه حمایت استرالیا از درخواست‌ها برای وقفه‌های بشردوستانه در جنگ حماس و اسرائیل

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۲۶