رسانه‌های سوئد از دستگیری یک گردشگر این کشور در ایران خبر دادند