ارزیابی رضا حاجی‌حسینی، روزنامه‌نگار از سیاست‌های روسیه در قبال ایران