ارزیابی شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از سخنرانی علی خامنه‌ای در مشهد

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۰۱