ادامه نزاع اسراییل با نیروهای سپاه قدس پاسداران در سوریه: گفت‌وگو با جعفر هاشمی