نشست سران گروه جی ۷ به میزبانی و ریاست ایتالیا برگزار شد

نشست سران گروه جی ۷ به میزبانی و ریاست ایتالیا برگزار شد. بردیا افشین، ایران‌اینترنشنال از جزییات این نشست می‌گوید.

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴