عرفان ثابتی: جمهوری اسلامی به خاطر شرایط تحریم‌ها نیاز به فناوری‌های سرکوب از سوی چین دارد