برنامه لغو روادید آمریکا برای شهروندان اسرائیل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵