گزارش شورای شهر تهران: شاخص انتظار خانه‌دار شدن از ۲۲ سال در سال ۸۴ به ۱۱۲ سال رسیده است

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱