نمایش تصاویر و اطلاعات شخصی شهروندان در مانیتورهای متروی مشهد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵