ارزیابی مرتضی کاظمیان، از سخنان خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش