بررسی علل‌ بی اعتمادی در جامعه ایران

عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه‌شناس درباره علل‌ بی اعتمادی در جامعه ایران می‌گوید، مشکل ما نبود اقدام جمعی است که ریشه در یک بحران اجتماعی دارد.

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳