بیانیه بیش از ۲۷۰ فعال سیاسی ومدنی با تاکید بر عدم شرکت در انتخابات مهندسی شده

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷