مراسم تحلیف ریاست جمهوری امانوئل مکرون؛قول می‌دهم باروشی جدید برای حکومت‌داری،فرانسه‌ای قوی‌تر بسازم