آمادگی و تدارکات اسرائیل برای جنگ بلندمدت در غزه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱