رویترز: چین در روزهای آینده و زیر فشارهای معترضان کاهش محدودیت‌های کرونا را اعلام می‌کند