هم‌خوانی سرود ملی جمهوری اسلامی، توسط بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مقابل تیم ولز