چالش نامزدهای جانشینی رئیسی با اجرای طرح نور و حجاب اجباری

درپی چالش نامزدهای جانشینی رئیسی با اجرای طرح نور و حجاب اجباری، عباس عبدی ، روزنامه‌نگار و تحلیگر سیاسی گفت، نامزدها، مسئولیت گشت ارشاد را نمی پذیرند، تا رای آنها دچار ریزش نشود. گفت‌وگو با مهدیه گلرو، فعال سیاسی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸