آیا مجتبی خامنه‌ای در کشته شدن ابراهیم رئیسی نقش داشت؟

مراد ویسی، ایران اینترنشنال: مجتبی خامنه‌ای ذی‌نفع‌ترین فرد در کشته شدن ابراهیم رئیسی بود. کسی که در کشه شدن یک نفر ذی‌نفع است می‌تواند در طراحی آن دست داشته باشد

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۰