انتخاب خامنه‌ای برای جانشینی رئیسی

مسعود پزشکیان در پاسخ به انتقاد از حضور اصلاح‌طلبان در ستادش گفت: «در ستاد به روی همه باز است، اما بعد از انتخاب، فقط دستورات خامنه‌ای را اجرا می‌کنم.» علی افشاری، تحلیلگر سیاسی: پزشکیان نشان داد که واقعا اصلا‌ح‌طلب نیست، مردم در مخالفت با خامنه‌ای به خاتمی رای دادند

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱