در حمله اسرائیل به پایگاه‌های شبهه‌ نظامیان مورد حمایت ایران، سه نفر کشته شدند/ بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال