گزارش مادر دادخواه سیاوش محمودی، از چگونگی کشته‌شدن فرزند نوجوانش توسط نیروهای امنیتی

لیلا مهدوی، مادر دادخواه سیاوش محمودی، از چگونگی کشته‌شدن فرزند نوجوانش در نازی‌آباد تهران، با شلیک گلوله‌های نیروهای امنیتی گزارش می‌دهد. ارزیابی ثمانه قدرخوان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران‌وایر

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱