موحد خرمی: حکومت هیچ برنامه‌ای برای اینکه مردم را چطور از زیر آوار بیاورد بیرون ندارد. مسئله کاملا امنیتی است