گزارش خون‌‌های آلوده در بریتانیا

گزارش خون‌‌های آلوده در بریتانیا بر اساس این گزارش طی دو دهه سهل‌انگاری مقام‌های دولتی و نظام بهداشت این کشور، خون‌های آلوده به بریتانیا وارد شده است. گزارش همایون خیری، ایران اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۰۴