فعالان برابری جنسیتی با راه‌اندازی کارزاری صدور حکم اعدام علیه میترا را محکوم کردند

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹