کشف یک منظومه شش سیاره‌ای توسط پژوهشگران دانشگاه شیکاگو

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴