آمادگی اسرائیل برای رزمایش مشترک با آمریکا

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸