انتقاد فتح از دخالت جمهوری اسلامی در فلسطین

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵