لزوم همراهی هنرمندان با اعتراضات مردمی در گفت‌وگو با شاهکار بینش‌پژوه، خواننده و آهنگساز