مخالفت بیش از ۲۷۰ فعال سیاسی و مدنی در ایران با مشارکت در انتخابات

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷