ایلان ماسک از کارگذاری نخستین تراشه هوشمند در مغز انسان خبر داد

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰