سقوط سهام اپل پس از «ممنوعیت» دولتی در چین

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۶