روزجهانی مبارزه با کار کودکان و زندگی سه میلیون کودک کار در ایران

روزجهانی مبارزه با کار کودکان و زندگی سه میلیون کودک کار در ایران؛ کنشگران مدنی از برخورد نهادهای امنیتی با فعالان حقوق کودکان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گویند گفت‌وگو با هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲