حکومت به‌دنبال این است که انتقام خصوصی را با ابزار حکومتی به سرانجام برساند

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴