مشکلات اقتصاد ایران از کجا ناشی می‌شود؟

مشکلات اقتصاد ایران از کجا ناشی می‌شود؟ احمد علوی، اقتصاددان از وضعیت اقتصاد ایران از دیدگاه موسسات رتبه‌بندی اعتباری می‌گوید

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴