امکان پیروی متحدان غربی کانادا در اروپا و استرالیا، برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران

تا چه حد امکان دارد متحدان غربی کانادا در اروپا و استرالیا دست به عملی مشابه این کشور برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران بزنند؟ گفت‌‌وگو با علی احساسی، عضو حزب لیبرال و دامون گلریز، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱