زیرذره‌بین: بمب‌افکن بی-۱ لَنسر علیه سپاه

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴