اینکه رفیق‌دوست خیلی راحت از کشتن گروگان‌ها صحبت می‌کند، مصیبتی ۴۴ ساله است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷