ادامه نگرانی‌ها درباره وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها در غزه

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲