مستند کوتاه - زاهدان، جمعه خونین

هشتم مهر ۱۴۰۱ در حالی‌که مردم در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی در شهرهای مختلف تظاهرات می‌کردند، مردم زاهدان هم پس از نمازجمعه تجمع اعتراضی برگزار کردند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به معترضان شلیک کردند و بیش از ۸۲ نفر کشته شدند. سیستان و بلوچستان استان پهناور و محروم بار دیگر شاهد کشتاری دیگر بود.