مستند کوتاه - یوم‌کیپور

سربازان اسرائیلی در مرز اسرائیل و مصر برای عید یوم‌کیپور مهم‌ترین عید یهودیان آماده می‌شدند که با حمله‌ی غافلگیرانه‌ی مصر روبه‌رو شدند. کمی بعد سوریه هم از شمال به اسرائیل حمله کرد. در پی این حملات جنگی درگرفت که تاثیرات عمیقی بر خاورمیانه برجای گذاشت.