رونمایی کتاب «زن، زندگی، آزادی»

به مناسبت اولین سالگرد مهسا (جینا) امینی، مراسم رونمایی از کتاب «زنان، زندگی، آزادی» اثر مالو حلاسا در لندن برگزار شد و شامل سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و اجرا بود.