مستند کوتاه - زنان و تغییرات اقلیمی

بحران تغییرات اقلیمی از مهمترین چالش‌های پیش روی بشر در دهه‌های آتی خواهد بود و سازمان ملل متحد روز جهانی زن در سال ۲۰۲۲ را به‌نام «برابری جنسیتی امروز، توسعه‌ی پایدار فردا» نام‌گذاری کرده است.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی