مستند: زن، زندگی، آزادی

مستند کوتاه #زن_زندگی_آزادی روایت خلاصه‌ای از رخدادهای دو هفته ابتدایی خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران است. این مستند براساس تصاویری ساخته شده که ایرانی‌ها در داخل و خارج کشور، از این رویداد بی‌سابقه تهیه کرده‌اند.