شاهد تاریخ

شاهد تاریخ مجموعه مستندی است که سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایران معاصر را براساس تجربیات و مشاهدات دست اول روایت می‌کند. این مجموعه با استفاده از ساعت‌ها مصاحبه‌ با افراد موثر و شاهدان رویدادهای تاریخی ساخته و با تصاویر و اسناد آرشیوی، مستند و تدوین شده است.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها