خاطرات جنگ بر فراز آسمان

خلبان اولین عملیات هوایی در جنگ ایران و عراق
کسی که هم از دست نیروهای عراقی جان سالم به درد برد
و هم ازپای چوبه دار جمهوری اسلامی
گفت‌وگو با
یدالله شریفی راد خلبان سابق ارتش ایران