زنده‌باد زندگی

زنده‌باد زندگی به دنبال یافتن این است که چرا «زندگی» یک خواسته سیاسی شده و در مرکز شعار «زن، زندگی، آزادی» قرار گرفته است. بر اساس آمار به تحلیل محدودیت‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی ایران می‌پردازد.