درخواست از خانه شماره ۱۰

این مستند نگاهی دارد به فعالیت‌های وحید بهشتی، فعال حقوق بشری که یک‌سال است که برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی در مقابل وزارت خارجه بریتانیا بست نشسته است.