اتوپیا؛ آرمان‌شهر

روایت مهاجرانی که در پی یافتن یک آرمان‌شهر سفر خود را آغاز کرده‌اند و در نهایت به بارسلونا در اسپانیا رسیده‌اند.